Orientačný cenník – interiérový dizajnér 

Nasledujúci cenník slúži k orientačnému prehľadu spôsobu naceňovania našich služieb. Pre presnú cenovú ponuku šitú pre Vás na mieru nás neváhajte kontaktovať.

Na mesiace  Júl – August ponúkame 15 – 25 % zľavu z každého projektu!!!
( zľava vychádza z rozsahu projektu a je určená individuálne )

Interiérová štúdia

Po prvotných konzultáciách spracujeme 2D návrh dispozičného a funkčného riešenia priestoru interiéru. Na ňom si overíme možnosti, priestorové nároky, kapacitné riešenie úložných priestorov a podobne. Ako jeden z mála ateliérov, spracovávame v tomto stupni spolu s 2d návrhom aj 3d vizualizácie. Klient si vie tak ľahšie predstaviť podobu a priestor v jeho budúcom interiéry a vychytať drobné muchy, doladiť ho ešte pred realizačným projektom. Ponúkame Vám vysoko kvalitné a naozaj foto-realistické vizualizácie. Prezrite si svoj interiér ešte pred jeho ralizáciou.

Pre spracovanie štúdie je nevyhnutné mať približné zameranie riešeného priestoru.

Orientačný cenník interiérovej štúdie obytnej miestnosti:

 • Štúdia obytnej miestnosti
 • 170,-
 • Dizajn miestnosti do 20 m2
 • 2d návrh – pôdorys ,vizualizácie
 • Štúdia obytnej miestnosti
 • 220,-
 • Dizajn miestnosti 20 – 40 m2
 • 2d návrh – pôdorys ,vizualizácie 
 • Štúdia obytnej miestnosti
 • 290,-
 • Dizajn miestnosti nad 40 m2
 • 2d návrh – pôdorys ,vizualizácie 

Ceny a výstup projektu nie sú fixné! Každý projekt naceňujeme a spracovávame individuálne – tak, aby sme vyhoveli potrebám a požiadavkám klienta.

 

Interiérová štúdia predajných priestorov = cena x 1,8

Interiérová štúdia administratívnych priestorov = cena x 1,3

Interiérová štúdia verejných priestorov = cena x 1,5

Modernizácia / rekonštrukcia = cena x 1,1

 

Orientačný cenník interiérovej štúdie bytu:

 • Štúdia bytu
 • 400,-
 • Interiérový dizajn bytu  do 50 m2 (1kk / 2kk)
 • 2d návrh – pôdorys ,
  vizualizácie
 • Štúdia bytu
 • 500,-
 • Interiérový dizajn bytu 50 – 100 m2 (2kk / 3kk)
 • 2d návrh – pôdorys ,
  vizualizácie
 • Štúdia bytu
 • 600,-
 • Interiérový dizajn bytu nad 100 m2 (4kk a viac) 
 • 2d návrh – pôdorys ,
  vizualizácie 

Modernizácia / rekonštrukcia = cena x 1,1

Ceny a výstup projektu nie sú fixné! Každý projekt naceňujeme a spracovávame individuálne – tak, aby sme vyhoveli potrebám a požiadavkám klienta.

 

 

Orientačný cenník interiérovej štúdie rodinného domu:

 • Štúdia interiéru rodinného domu
 • 500,-
 • Interiérový dizajn rodinného domu do 80 m2
 • 2d návrh – pôdorys ,
  vizualizácie 
 • Štúdia interiéru rodinného domu
 • 600,-
 • Interiérový dizajn rodinného domu  80 – 150 m2
 • 2d návrh – pôdorys ,
  vizualizácie
 • Štúdia interiéru rodinného domu
 • 700,-
 • Interiérový dizajn rodinného domu nad 150 m2
 • 2d návrh – pôdorys ,
  vizualizácie 

Modernizácia / rekonštrukcia = cena x 1,1

Ceny a výstup projektu nie sú fixné! Každý projekt naceňujeme a spracovávame individuálne – tak, aby sme vyhoveli potrebám a požiadavkám klienta.

 

Realizačný projekt interiéru:

Realizačný projekt interiéru slúži pre zabezpečenie komplexnej realizácie interiéru. Projekt sa spracováva ako ďalší stupeň, ihneď po schválení interiérovej štúdie. Je nevyhnutný pre presné spracovanie dokumentácie, slúžiacej k realizácii interiéru. Jedná sa napríklad o výkresykladačských plánov obkladov, dlažby kde je možné ušetriť nemalé náklady správnym kladením a minimálnym odpadom. Ďalej o výkresy od elektrikára, vodára, kurenára atď. Samozrejme táto časť zahŕňa aj doplnkovú projektovú dokumentáciu nábytku na mieru určenú pre stolára na vyhotovenie nábytku.

 

Cenová ponuka pre realizačný projekt interiéru sa spracováva individuálne nakoľko na tvorbu ceny vplýva niekoľko nasledujúcich aspektov:

 • Lokalita
 • Rozsah prác
 • Rozloha riešeného priestoru
 • Riešený štandard priestoru
 • modernizácia / rekonštrukcia jestvujúcich priestorov
 • atď

 V zásade sa ceny pohybujú  v 1 – 1,5 -násobku cien interiérových štúdií

Orientačné ceny pri realizačnom projekte interiéru:

Kladačské plány obkladu a dlažieb                 50 – 100 €
Technické výkresy nábytkov na mieru     100  – 200 €
Projekt elektrifikácie interiéru                        200 – 300 €
Projekt vody ( ak je potrebný )                          100 – 150 €
Projekt kúrenia  ( ak je potrebný )                  100 – 150 €
Výkaz výmer                                                                  100 €
Rozpočet                                                                            100 – 200€

Projktová dokumentácia realizačného projektu interiéru obsahuje:

 • Skonzultovanú a schválenú interiérovú štúdiu
 • Technické výkresy – stavebné úpravy a zásahy
 • Kladačské plány, obklady, ..
 • Elektroinštalácie, výkresy rozvodov, osvetlenia
 • Výkaz výmer
 • Výkaz prvkov interiéru
 • Dokumentácia pre stolára k atypickému nábytku
 • Odhadovaný rozpočet a postup prác
 • plus prípadná dokumentácia potrebná pre úrady – posudky a podobne


 

Uvedený ceny sú orientačné a môžu sa meniť. Ak máte záujem o cenovú ponuku šitú na mieru pre Vás, kontaktujte nás!

 

 Ak máte záujem o nezáväznú kalkuláciu, konzultáciu, alebo sa chcete len informovať, neváhajte nás kontaktovať