Presný termín spracovania projektu je veľmi ťaž´ke určiť. Ovplyvňujú ho aj napríklad nasledujúce faktory:

– Rozloha a tvar domu
-Požadované vybavenie
-Technická špecifikácia
-Materiálové riešenie
-Spolupráca a odozva
-Konzultácie
a podobne.

V zásade sa dá projekt architektonickej štúdie spracovať za cca 3 – 5 týždňov.
Projekt na stavebné povolenie bez akýchkoľvek čiastkových projektových dokumentácií ( statika, elektrifikácia, … ) spracujeme za cca 7 – 10 týždňov

Na projekt interiéru pri 2 kk byte potrebujeme cca 2 – 4 týždne na interiérovú štúdiu.
Na realizačný projekt pri holo-stavbe je potrebných cca 5 – 7 týždňov.

 

Presný harmonogram Vám spracujeme pri objednávke projektu.