Projekt

Spracovanie Android aplikácie pre SKGA (Slovenská golfová asociácia) v rôznych variantách.