Projekt

Projekt kalvárie , krížovej cesty vytvorený pre obyvateľov obce Borové. Súkromný investor sa snaží zrealizovať svojpomocne s obyvateľmi krížovú cestu pri miestnom kostole. Návrh vychádza hlavne z jednoduchej výstavby a dostupnosti prírodných materiálov v okolí- drevo + kameň.