Projekt

Štúdia lávky pre peších cez Česko-Slovenskú hranicu cez rieku Moravu. Dizajn pripomína zvlnenú hladinu Moravy, je dynamizujúci a moderný. Vypracovaný bol s reálnym statickým posudkom pôsobenia síl a je teda reálne vyhotoviteľný.