Projekt

Návrh obchodného centra s rozlohou cez 15 000 m2 situovaného v Poprade. Dizajn objektu bol zmenený kvôli zmenšeniu rozsahu pôvodného miestami až cez 10 poschodového objektu. Jeho tvar určujú a umocňujú prúdnice vyrastajúce z terénu, obklopujúce a prerastajúce cez objekt, dynamizujú ho, tvoria raster, štruktúru.