Projekt

Logo pre Slovenskú reklamnú agentúru – chránené pracovisko.