Projekt

Prírodný park pri Váhu je miestom oddychu, rekreačných, športových a iných aktivít. Revitalizácia tejto časti Trenčianskeho nábrežia zveľadí a vyzdvihne hodnoty tohto nádherného miesta a vznikne nový zelený verejný priestor. Všetky aktivity poskytnú obyvateľom alebo návštevníkom mesta dokonalý oddych v prírode a zároveň aj v centre krajského mesta. Celá koncepcia štúdie sa nesie v súlade s prírodou a navrhované aktivity sú umocňované malebným prostredím s výhľadmi na Trenčiansky hrad a rieku Váh.