Projekt

Objekt Schody do neba má byť sochou, monumentom, umeleckým vyjadrením 10 Božích prikázaní, pútajúci a zároveň lákajúci návštevníkov z ďalekého okolia k návšteve tejto lokality. Objekt pozostáva z 10 schodov v prevažnej miere pokrytý extenzívnou zeleňou, ukrýva v sebe Kaplnku Božieho milosrdenstva a je veľmi atraktívny netradičným osvetlením hlavne v noci. Svojím stvárnením ponúka širokej verejnosti nielen duchovné hodnoty, ale aj možnosť odpočinku s krásnym výhľadom priamo na ňom.