Projekt

Spracovanie 200 vizualizácii interiérových tapiet s rôznymi motívmi a farebnými prevedeniami. Zapracovanie do vizualizácii umožnilo zvýšenie predajnosti tapiet, ich odprezentovanie zákazníkovi a uľahčenie predstavy hotovej tapety.