Projekt

Návrh výstavného stánku vytvorený pre slovenskú spoločnosť.