Tvorba vizualizácie je veľmi špecifickou záležitosťou. Spájajú sa pri nej znalosti 3D grafika, grafického designéra, architekta a dokonca i fotografa. Z pohľadu architekta je nutné vyznať sa v technických výkresoch a rozumieť priestoru ako takému.

 

Čo je to vlastne vizualizácia?

 

V širšom zmysle je to akékoľvek prenesenie myšlienok a návrhov do formy, ktorá približuje priestorovú predstavu autora realite. V užšom zmysle, v ktorom ju budeme v tejto práci rozumieť, je to prenos návrhov a rysov určitého priestoru do 3D modelu, ktorý svojím vzhľadom, materiálom a svetlom musí odpovedať možnému prevedeniu v reálnom svete. Pod 3D modelom rozumieme model určitého objektu v trojrozmernom priestore.

 

Najprv vidíme určitú víziu, ktorú máme v hlave a až tak sa potom prenesie na papier a potom to narysujeme za pomoci CAD systému, čo je vlastne počítačom podporované projektovanie. Tento systém je skôr pre tých, ktorí sa v tom vyznajú, pretože sa projektuje v 2D a 3D priestore. Určite keď ste sa rozhodli niečo postaviť, či už je to dom alebo garáž, tak vám pán architekt doniesol malý nákres kde boli prevažne pôdorysy, rezy, pohľady z rôznych strán a podobne. Samozrejme, rozdiel je medzi interiérom a exteriérom. Z týchto základných podkladov sa potom začína vynášať základná hmota. Ide hlavne o steny, strechy a podobné základné prvky. Po základných hmotách už vidíme prvé pohľady. Priestor je krásne čistý, takže sa môžeme zamerať na najdôležitejšie prvky stavby. Časom sa nám zobrazí perfektný obraz už takmer konečnej stavby so zariadením a doplnkami ako sú nábytok, svietidlá, dvere, sanita a podobne.