Park Zelený Raj je miesto oddychu, spoločenských , rekreačných a športových aktivít. Zámer revitalizácie tejto časti brehu Váhu v Trenčíne zveľaďuje a vyzdvihuje hodnoty tohto miesta. Aktivity, ktoré umožňuje toto miesto využiť sú jedinečné a umocňované malebným prírodným prostredím a výhľadmi na Trenčiansky hrad a rieku Váh.

ZELENÝ RAJ – PRÍRODNÝ PARK PRI VÁHU ( Lokalita na pravom breh Váhu, Trenčín, miestna časť Orechové)

Po vstupe do parku hlavným vstupom sa naskytne výhľad na celú rekreačnú oblasť s Trenčianskym hradom v pozadí. Návštevníkov ihneď po vstupe priláka ladný čistý tvar objektu Schody do neba, ktorý pôsobí ako socha, monument pútajúci a lákajúci návštevníkov z ďalekého okolia k návšteve lokality. Objekt Schody do neba v sebe ukrýva pútnicky významné miesto Kaplnka Božieho Milosrdenstva. Objekt svojím stvárnením ponúka návštevníkom nie len duchovné hodnoty, ale aj možnosť odpočinku, rekreácie priamo na ňom.

PPV_schody do neba ODIStudio

ZELENÝ RAJ – PRÍRODNÝ PARK PRI VÁHU ( Lokalita na pravom breh Váhu, Trenčín, miestna časť Orechové)

Južnejšie od skulptúry Schody do neba sa nachádza objekt Zelený dom slúžiaci primárne ako správa Prírodného parku pri Váhu. Tento objekt zabezpečuje fungovanie celého areálu, jeho kontrolu a obsluhu. Návštevníkom poskytuje doplnkové služby či už ako info centrum, požičovňa , miesto na predaj lístkov na priľahlé podujatia, predaj občerstvenia a hygienická časť. Objekt Zeleného domu je navrhovaný ako Nízkoenergetický, sebestačný objekt v rámci zásobovania energiami. Vďaka solárnym systémom je schopný zabezpečiť prísun energie pre seba aj vedľajší objekt Schodov do neba. Taktiež šetrne nakladá s odpadom, ktorý nie len likviduje a čistí ako čistička odpadových vôd, ale v rámci možnosti zužitkováva na kompost v bio-záhradke. Výnosy, ktoré budú získavané zo služieb a predaja v objekte Zeleného domu budú investované spätne do údržby parku.

PPV Zeleny dom ODIStudio

Južnejšie od objektu Zeleného domu sa nachádza areál slúžiaci športovo – rehabilitačným aktivitám s koňmi, Hipoterapii, jazde na koňoch , podujatiami spájajúcimi sa s koňmi a podobne.  Plnohodnotný výbeh pre tri kone zabezpečuje oplotený areál s plochou vyše 9000 m2.

Na južnej časti riešeného územia sú situované prevažne športové aktivity moderného stvárnenia vo forme free run and parkour areálu, plochou určenou na športy, aerobik, cvičenia a rôznymi športovými cvičiacimi náradiami ukotvenými do zeme. Športová časť je voľne prístupná každému návštevníkovi Zeleného parku a doplnená o rekreačné ohniská , plochy zasadené skoro meter do terénu s kamenným obkladom chrániacim pred rozšírením ohňa do okolia.

Pozdĺž celého areálu vedie pri brehu Váhu promenáda s mólami pre rybárske aktivity a výlety na lodiach. Zo severnej časti pokračuje promenáda smerom na časť Zamarovce, z Južnej časti je ukončená a tvorí okruh okolo celého parku Zelený raj. Z južnej časti je možné napojenie neupraveným chodníkom priamo na existujúci železničný most a hrádzu.

 

PPV_Kaplnka interier noc ODIStudio

Celý areál parku Zelený raj bude vybudovaný čo najšetrnejším prístupom k prírode. Na jeho stavbu sa použijú výlučne prírodné, trvácne a odolné materiály proti povodniam a účinkom času ako napríklad drevený objekt Zeleného domu, betón na objekt Schody do neba a Kaplnka Božieho Milosrdenstva. Taktiež všetky chodníky sú navrhované prírodného charakteru, s utláčanou nášľapnou vrstvou zo štrkového násypu bielych kamienkov. Objekty v parku ako aj móla pri promenáde budú ukotvené do zeme protipovodňovými oceľovými pilótami.

Osvetlenie parku je zabezpečené sebestačným verejným osvetlením na fotovoltaickom princípe získavania energie zo slnečného žiarenia.

 

Ing. Arch. Marek Opavský